REGULAMIN

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług cateringu dietetycznego slimpack.pl. Działalność gospodarczą prowadzona jest pod nazwą PPL Paulina Grzywa przy ul. Fenikowskiego 21L3, 84-200 Wejherowo, wpisana jest do Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP: 5882390536, REGON: 389935077.
1.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

2 DEFINICJE

2.1. Usługi:
Przygotowanie i dostarczanie przez firmę Duet posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego.
2.2. Klient:
Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług.

  • 3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1. Catering dietetyczny slimpack.pl w ramach swojej działalności oferuje dostarczanie do domu lub pracy zestawów cateringowych składających się z 4 do 5 posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, plus do każdej diety powyżej 1500 kcal II śniadanie). Każdy posiłek spakowany jest w oddzielny pojemnik, a wszystko razem spakowane jest w torbę papierową.
3.2. Posiłki pakowane są w czarne pojemniki szwedzkiej firmy Duni, które spełniają najwyższe standardy higieny, posiadają atesty jakości i bezpieczeństwa oraz są przyjazne dla środowiska, ponieważ zawierają dodatki minerałów. Do zgrzewu wykorzystywana jest maszyny zgrzewająca firmy DUNI, a opakowania gwarantują najwyższy komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo podczas transportu i odgrzewania naszych potraw. Materiał, z którego są wykonane nie wchodzi w reakcję z jedzeniem, co jest bardzo ważne dla dań cateringowych, które nadają się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych. Przed podgrzaniem można usunąć folię ochronną.
3.3. Ceny poszczególnych zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku slimpack.pl („Cennik”), dostępnym pod adresem www.slimpack.pl

4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

4.1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
4.2. Zamówienie następuje drogą telefoniczną lub poprzez wypełnienie formularza zamówieniowego znajdującego się na stronie www.slimpack.pl do godz. 12:00 poprzedzającej dzień dostawy będą realizowane od następnego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 12.00 (piątki, soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu. Po wypełnieniu formularza zamówienia firma slimpack.pl skontaktuje się z klientem e-mailowo bądź telefonicznie w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz płatności.
4.3. Pierwsza dostawa posiłków w ramach wykupionego programu następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty lub odebraniu potwierdzenia przelewu na adres e-mailowy biuro@slimpack.pl.
4.4. Biuro firmy slimpack.pl przyjmuje zamówienia telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W tych samych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa klientów. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu +48 530 055 550.
4.5. W trakcie składania zamówienia zamawiający jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne informacje mogące mieć wpływ na odpowiedni dobór programu. Ponadto zamawiający zobowiązany jest do bieżącego informowania firmy slimpack.pl o wszelkich kwestiach mogących mieć wpływ na dobór diety. W szczególności dotyczy to: a) chorób istniejących oraz przebytych; b) nadciśnienia tętniczego; c) cukrzycy; d) nietolerancji laktozy; e) zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; f) w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; g) alergii.
4.6. Firma slimpack.pl nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania programów w przypadku zatajenia przez klienta informacji wymienionych w punkcie 4.5.
4.7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała w przypadku osób z: a) niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy; b) zaburzeniami hormonalnymi; c) cukrzycą typu 1 lub 2; d) nietolerancją pokarmową; e) alergiami; f) zaburzeniami metabolicznymi; g) insulinoopornościa; h) nadciśnieniem tętniczym.

5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

5.1.Firma slimpack.pl udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy-

ALIOR BANK: 76 2490 0005 0000 4500 6656 5454

lub

Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl

5.2. W przypadku braku płatności za zamówiony zestaw cateringowy firma slimpack.pl nie zrealizuje zamówienia.
5.3. Na życzenie Klienta firma slimpack.pl wystawi fakturę VAT. Dane do faktury należy dostarczyć na adres mailowy biuro@slimpack.pl w momencie składania zamówienia. Wystawiona faktura VAT zostanie wysłana drogą mailową na adres e-mailowy podany przy zamówieniu lub dostarczona wraz z zamówionym zestawem cateringowym.

6 DOSTAWA

6.1. Dostawy zestawów realizowane są od niedzieli do piątku. Zestaw na niedzielę dowożony jest razem z zestawem sobotnim.
6.2. Szczegóły dostawy ustalane są indywidualnie z każdym klientem podczas rozmowy telefonicznej przed dokonaniem płatności.
6.3. Dostawa w obszarze administracyjnym miast: BOJANO, BOLSZEWO, BOŻEPOLE, BYTÓW, CELBOWO, CHWASZCZYNO, DARŁOWO, GDAŃSK: GDAŃSK GDYNIA, GNIEWOWO, GODĘTOWO, GOWINO, GOŚCICINO, GÓRA,KOŁOBRZEG, KOSZALIN, KOŚCIERZYNA, KĘBŁOWO, KĄPINIO, LĘBORK, LUZINO, MOSTY, NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, ORLE, PIAŚNICA, POTĘGOWO, POŁCHOWO, SŁAWUTÓWKO, PUCK, REDA, REKOWO, RUMIA, SŁAWNO, SŁUPSK, SOPOT, STRZEBIELINO, USTKA,WEJHEROWO,i wiele innych miejscowości (w przypadku ustalenia prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu +48 530 055 550 lub e-mailowo na adres biuro@slimpack.pl) jest bezpłatna i na jej terenie firma slimpack.pl obsługuje klientów.

6.4. Klient ma możliwość zmiany adresu oraz godziny dostawy jednak nie później niż do godziny 12:00 dnia poprzedzającego dostawę zestawu. O takiej zmianie prosimy informować nas telefonicznie pod numerem telefonu +48 530 055 550 lub e-mailowo na adres biuro@slimpack.pl
6.5. Dla zmian, które dotyczą soboty i niedzieli prosimy o przekazanie informacji do godziny 16:00 w czwartek.
6.6. Zmiany zgłoszone po upływie terminów określonych w pkt. 4.4. i 4.5. nie zostaną zrealizowane.
6.7. Harmonogramy dostaw na dni świąteczne (poza niedzielami) będą wysyłane z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową na adres podany przy składaniu zamówienia.
6.8. Firma slimpack.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie dostawy przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu. W takim przypadku Klient nie ma prawa domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.
6.9. Firma slimpack.pl, w przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, zobowiązuje się do dostarczenia zestawu w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta firma slimpack.pl zobowiązuje się do przedłużenia cateringu o 1 dzień.

7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

7.1. Klient ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania programu. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju programu, kaloryczności programu lub rezygnacji. W takim przypadku klient jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.
7.2. W przypadku zmiany programu lub kaloryczności oraz rezygnacji Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie firmy slimpack.pl najpóźniej 2 dni robocze przed datą zaistnienia zmiany. W celu zmiany miejsca i godziny dostawy Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie firmę slimpack.pl dzień roboczy przed datą dostawy w godzinach pracy biura serwisu, czyli 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku.
7.3. W przypadku rezygnacji z programu podczas jego trwania, firma slimpack.pl rozliczy każdy wykorzystany dzień w cenie za dzień zgodnej z cennikiem dla wykorzystanego okresu.
7.4. Gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia – może on domagać się zwrotu powstałej nadpłaty lub rozliczyć ją przy następnym zamówieniu.
7.5. Klient ma możliwość zawieszenia dostawy (zmiany terminu dostawy) jednak taką informację musi przekazać drogą mailową na adres biuro@slimpack.pl lub telefonicznie na +48 530 055 550 nie później niż dzień roboczy przed dostawą.

8 REKLAMACJE

W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
8.1. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem biuro@slimpack.pl
8.2. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
8.3. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji firma slimpack.pl poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
8.4. W razie stwierdzenia przez firmę slimpack.pl , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, firma slimpack.pl poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze przedstawiając stosowne uzasadnienie.
8.5. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) firmy slimpack.pl , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, firmie slimpack.pl należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem firmy slimpack.pl.

8.6. W przypadku rezygnacji Klienta z usługi, firma slimpack.pl zobowiązuje się do zwrotu zwrotu wpłaconej kwoty na rzecz Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9.1. Odstąpienie od umowy winno zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem biuro@slimpack.pl

9.2. Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

9.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

9.3. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Klienta prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

9.4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

9.5. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Klienta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

9.6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.7. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się ponieść ten koszt.

10 POLITYKA PRYWATNOŚCI

10.1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych firmy PPL Paulina Grzywa z siedzibą ul. Fenikowskiego 21L3, Wejherowo 84-200. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z konsultantem firmy PPL. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.
10.2. Serwis slimpack.pl korzysta z plików cookie. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze/urządzeniu.

Wykonanie: NorthVision, © Slimpack.pl

Nie zostawiłeś swojego wózka tak po prostu, prawda?

Wpisz swoje dane poniżej, aby zapisać swój koszyk na później. A kto wie, może nawet wyślemy ci słodki kod rabatowy :)